„ИТА СЕРВИЗ“ ЕАД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-21536

„ИТА СЕРВИЗ“ ЕАД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-21536
„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020г,реализиран с финансова подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Главни цели на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Общият размер на безвъзмездната финанова помощ е 10 000лв,от които 8500лв европейско и 1500лв национално съфинансиране.
Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца
(от 30.09.2020г. до 30.12.2020г)

Подобни